تحصیل در بلژیک

اگر قصد تحصیل در بلژیک را دارید اولین مرحله پرکردن فرم ارزشیابی است تا شرایط شما جهت اخذ ویزای تحصیلی بررسی شود. سپس از طریق وقت مشاوره حضوری و برمبنای ارزیابی اولیه شما را جهت اخذ ویزا بهترکمک کنیم.
 بلژیک محل مقر اتحادیه اروپا و کشوری در غرب اروپا است. سطح بالای کیفیت زندگی، دانشگاه­های معتبر و مورد تایید وزارت علوم، امکان سفر در حوزه شینگن و بهره­مندی از امکانات و تسهیلات اتحادیه اروپا، فرصت یادگیری زبان انگلیسی-فرانسوی و هلندی در این کشور برخی از مزایای تحصیل در کشور بلژیک است.
فهرست